شرایط و قوانین ابانترابر

فروشگاه اینترنتی ابانترابر به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان  صدور مجوز طرح ترافیک ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر و اخذ مجوز پارک حاشیه ای در شهر عسلویه و سایر شهر های استان را می‌‏دهد.
کلیه کاربران ابتدا با ثبت اطلاعات خود میبایست در سایت ثبت نام کنند.

میزان مبلغ اعلامی بر اساس نوع خودرو و کاربری متفاوت میباشد.

در صورت بروز مشکل یا داشتن سوال با مدیر سیستم یا مدیر شرکت پندار اسیای نیک جنوب از طریق واتساپ یا از طریق سیستم پاسخگویی سایت اقدام نمایید.

در زمان ثبت اطلاعات شماره تلفنی را ثبت نمایید که فعال و قابل دسترس باشد.

در ثبت زمان مجوز دقت لازم را نموده و از اخذ مجوز در زمان های غیر نیاز خودداری فرمایید.

حدالمقدور از مراجعه حضوری و تماس تلفنی پرهیز نمایید.

کاربران باید هنگام اخذ مجوز طرح ترافیک , اطلاعات را بصورت صحیح و کامل ثبت نمایند. بدیهی است درصورت ثبت اطلاعات بصورت ناقص یا نادرست، به نحوی که شماره پلاک ,نوع خودرو و کاربری اشتباه ثبت گردد مجوز صادر شده فاقد اعتبار است.