خبر فوری

بزودی"اجرای طرح پارک حاشیه ای در شهر عسلویه"

به زودی طرح پارک حاشیه ای مصوبه شورای ترافیک شهرستان عسلویه در خیابان های دولت , جمهوری و مسجد جامع اجرایی خواهد شد.
این طرح جهت کنترل هوشمند مدیریت پارک ها در خیابان های شلوغ شهر توسط شرکت پندار آسیای نیک جنوب تحت قرارداد شهرداری عسلویه اجرایی خواهد شد.
کاربران و رانندگان وسایط نقلیه با مراجعه با این سایت میتوانند اقدام به اخذ مجوز پارک بنمایند.

نام محصول
خبر فوری
توضیحات
بزودی"اجرای طرح پارک حاشیه ای در شهر عسلویه"
توضیحات بیشتر
به زودی طرح پارک حاشیه ای مصوبه شورای ترافیک شهرستان عسلویه در خیابان های دولت , جمهوری و مسجد جامع اجرایی خواهد شد. این طرح جهت کنترل هوشمند مدیریت پارک ها در خیابان های شلوغ شهر توسط شرکت پندار آسیای نیک جنوب تحت قرارداد شهرداری عسلویه اجرایی خواهد شد. کاربران و رانندگان وسایط نقلیه با مراجعه با این سایت میتوانند اقدام به اخذ مجوز پارک بنمایند.

مقالات مرتبط